✅✅✅ Công ty thông báo tới quý ACE Đại Lý, Nhà Phân Phối chương trình hỗ trợ Đại Lý, Nhà Phân Phối của Công Ty trong tháng 7/2024 gồm các nội dung
✅1. Điều chỉnh chính sách Afiliate tăng hoa hồng trực tiếp cho người kết nối đối tác kinh doanh
✅2. Chương trình thưởng Nóng bằng tiền mặt cho Đại Lý, Nhà Phân Phối khi kết nối đối tác trực tiếp nhập đơn hàng đầu tiên
✅3. Chương trình hỗ trợ mở điểm bán hàng 30 triệu, 50 triệu và mở cửa hàng Asc Mart chuẩn 80 – 100 triệu, Đại diện độc quyền Huyện/ Thành Phố
⛔⛔⛔ Các ACE đối tác là Đại Lý, Nhà Phân Phối triển khai kinh doanh tại các thị trường lắm rõ nội dung để triển khai
Công ty trân trọng thông báo!

Đăng trong
#Tin Tức

Đăng bình luận

Your email address will not be published.

*Hướng dẫn: ấn vào các menu chính có dấu + bên cạnh để xem thêm các menu phụ.

Cung cấp sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia đình hàng đầu Việt Nam.