💐💐💐 Chúc mừng ASC Việt Nam triển khai đề án Người Cao Tuổi Với Sản Phẩm Sinh Học kết hợp Hội Người Cao Tuổi tại Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội với dân số trên 500.000 người là một trong số những Quận Huyện có mật độ dân số đông nhất Thành Phố Hà Nội
🌿🌿🌿 Để ĐỀ ÁN được phê duyệt và thông qua là sự nỗ lực của Tập Thể ASC Việt Nam cùng sự tham mưu của BCH Hội Người Cao Tuổi cấp Thành Phố , Quận xây dựng một đề án chi tiết hoàn chỉnh, mục đích đưa các sản phẩm sinh học vào tiêu dùng trong nhân dân giúp bảo vệ sức khoẻ và bảo vệ môi trường theo đúng tinh thần Nghị Quyết 36 – NQ/TW ban hành ngày 30/01/2023 của Bộ Chính Trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước thời kỳ mới
🌿🌿🌿Đặc biệt đề án hướng tới chăm lo sức khoẻ cho người cao tuổi, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn được dùng các sản phẩm sinh học giúp bảo vệ sức khoẻ và bảo vệ môi trường và triển khai các chương trình an sinh xã hội khác, chuyển đổi Xanh trên toàn Thành Phố Hà Nội
👏👏👏 Chúc mừng sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền đảng ủy, các cơ quan đoàn thể ban ngành của Quận Thanh Xuân cùng chung tay vào cuộc để triển khai Dự Án và sẽ là mô hình điểm để nhân rộng ra tất cả các Quyện, Huyện trên địa bàn Thành Phố Hà Nội và các Tỉnh Thành Khác 💥💥💥
_________
🏆 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ASC Việt Nam
☎️ Hotline: 0813.481.555
🌐 Website hợp tác kinh doanh: https://nhasach365.vn/
📖 GROUP TÀI LIỆU:
🏠 Địa chỉ: Lô 14, BT3, KĐT Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội
Đăng trong
#Chưa phân loại

Đăng bình luận

Your email address will not be published.

*Hướng dẫn: ấn vào các menu chính có dấu + bên cạnh để xem thêm các menu phụ.

Cung cấp sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia đình hàng đầu Việt Nam.